KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

LAMIS, s.r.o.

Hlavná 216
Hronský Beňadik

email: lamis@centrum.sk
objednávky: +421 949 341 364
sťažnosti: +421 902 223 365
web: www.kupislacno.sk

IČO: 50 545 183

Okresný súd BB 1, odd. SRO, vl. č.: Vložka číslo: 30611/S
Na tejto adrese nájdete aj menší sklad, kde si môžete tovar pozrieť od 8.00 do 17.00 hod. Odporúčame predtým zavolať.
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969, fax. č.: 048/ 4124 693, e-mail: bb@soi.sk