Adresa: Hlavná 324/216 (vedľa pošty), 966 53 Hronský Beňadik, Slovenská republika
Telefón: objednávky: +421-944-380-408, sťažnosti: +421-902-223-365
Web: www.kupislacno.sk Email: kupislacno3@gmail.com
Okresný súd BB 1, odd. SRO, vl. č.: Vložka číslo: 30611/S. Na tejto adrese nájdete aj menší sklad, kde si môžete tovar pozrieť od 8.00 do 17.00 hod. Odporúčame predtým zavolať.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969, fax. č.: 048/ 4124 693, e-mail: bb@soi.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Máte záujem o nezáväznú kalkuláciu?

Vyplňte kontaktný formulár s Vašimi údajmi a nezabudnite pripojiť aj prílohu, aby sme vedeli vypočítať cenu krytiny.